Huishoudelijke Zorg (WMO)

Huishoudelijk Zorg wordt tot nu toe nog hoofdzakelijk gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het landelijke budget zal vanaf 1 januari 2015 verlagen met 40%. Daarnaast zullen Gemeenten lagere tarieven eisen en meer inzet van Bijstandontvangers en Vrijwilligers vragen. Dit vraagt een verbeterde aansturing van de processen en een grote efficiëntieslag.

Qustify maakt het mogelijk om een grote besparing voor de organisatie als geheel door te voeren en is al volledig ingericht op de veranderde indicatiestelling waarbij inzet van Bijstandsontvangers en Vrijwilligers als mogelijk is.

In dit nieuwe concept gaat Qustify ervan uit de Zorgteams onder leiding van coördinatoren middels Portalen en Apps de gehele planning en verwerking van declaratieuren ondersteunt. De WMO indicaties worden automatisch door Qustify doorgestuurd naar het juiste team en vindt de bewaking ervan online plaats.

Welke keuze een organisatie ook maakt, de planning maakt gebruik van het volledig geïntegreerde HRM systeem waarin werknemers met uiteenlopende contractsoorten, Oproepkrachten, ZZP’ers, Uitzendkrachten, Onderaannemers, Vrijwilligers en WWB’ers (Wet Werk en Bijstand) integraal zijn opgenomen. Qustify ondersteunt structurele en incidentele planning middels rooster of de intelligente Qustify matching technologie.

Software ontwikkeld door Zorg en Welzijn professionals

Qustify werkt met consultants die ruim 15 jaar ervaring hebben in AWBZ/WMO instellingen. Met hun kennis en ervaring werken ruim 10.000 zorgprofessionals dagelijks met Qustify.

Wilt u weten hoe Qustify Huishoudelijke Zorginstellingen efficiënter kan organiseren?

Bel ons voor een vrijblijvend gesprek met een consultant Huishoudelijk zorg op 024 – 352 98 95 of vul dit  contactformulier in.