Financials

Qustify kan gekoppeld worden met de meest gangbare financiële administratie software- en ERP-systemen. Een diversiteit van gegevens kan in Qustify worden vastgelegd. Grootboekrekeningen, kostenplaatsen en

Werkbriefjes, Facturering en Verloning

Onbezorgd declareren, verlonen en factureren!

Projects

Het dynamische kruispunt in uw organisatie. Iedere aanvraag van een klant wordt in detail vastgelegd in Projects. Hier vanuit wordt de planning, facturering, kwaliteitsbewaking en voortgang vastgelegd.

Document Management System

Het structureren van de werkzaamheden en het op orde hebben van de talrijke dossiers voor klanten, medewerkers en projecten is van levensbelang voor elke Organisatie. De wetgeving en ook de beroepsorganisaties

Electronic Data Interchange

Qustify kan moeiteloos met andere systemen communiceren. Omdat alle intelligentie in de database is gebouwd is het voor de klant veilig om data uit te wisselen met andere systemen. Voldoen de gegevens een ander

Bent u geïnteresseerd in Qustify en wilt u graag weten wat Qustify voor uw organisatie kan betekenen?