Logo-Qgroups-Quality

Enterprise Social Network new features

Het binnen Qustify geïntegreerde Enterprise Social Network systeem Q-Groups is uitgebreid.

Het populaire Q-Groups wat werknemers aanmoedigt om in elke organisatie kennis, documenten, taken en contacten en nog veel meer uit te wisselen is verder uitgebreid.

Naast ruimte voor privé en veilige zakelijke communicatie kan nu ook:

Projecten

Teamleden kunnen nu binnen Q-Groups gezamenlijk aan projecten werken. Voorzien van teamleiders, taken, vergaderingen, bewaking op taken en der gelijke.

Documenten

Binnen Q-Groups kunnen nu ook documenten worden opgeslagen, gedeeld met alle leden of slechts een beperkte groep of individuele persoon. Snel en veilig.

 

Voor meer informatie klik hier