Flexbureau

Binnen het huidige organisatielandschap bestaat bij ondernemingen met veel medewerkers de behoefte het mobiliteitsvraagstuk toe te spitsen op een optimale bezetting tussen eenheden en afdelingen. De reden hiervoor is om zo een grotere flexibiliteit en daarmee gepaard gaande grotere effectiviteit te bereiken van de inzet van medewerkers. Qustify biedt hier de juiste oplossing.

Belangrijke issues bij mobilliteitsvraagstukken zijn onder meer: 1) Het peilen van beschikbare human resources. 2) Het peilen van de beschikbare diensten. 3) Snelheid van inzet. 4) Benaderbaarheid van de medewerkers 5) Administratieve afhandeling.

Qustify biedt een concrete en praktische oplossing voor mobiliteitsvraagstukken in deze organisaties.

Qustify werkt met consultants die ruim 15 jaar ervaring hebben in flexpools.

Met hun kennis en ervaring werken ruim 10.000 flexmedewerkers dagelijks met Qustify.

Wilt u weten hoe Qustify flexbureau’s efficiënter kan organiseren?

Bel ons voor een vrijblijvend gesprek met een consultant flexbureau’s op 024 – 352 98 95 of vul dit contactformulier in.