Qustify maakt het!

Drs. Harry Woldendorp

ZUSTER IN DE BUURT

“Zusterindebuurt is een franchiseconcept geworden waarbij iedere ZZP’er een franchisenemer is. Een Thuiszorgorganisatie waarbij de cliëntenadministratie, AZR administratie, planning en financiële administratie zijn afgeschaft. Die worden online door de ZZP’ers zelf verwerkt. Wij hebben onderzoek gedaan naar de overheadkosten van de bestaande instellingen. Met een omzet van meer dan een  miljoenen euro’s blijkt het moeilijk te komen tot goede marges en is het tevens moeilijk de bestaande kosten overhead van 20%-30 te verlagen. Kleinere thuiszorginstellingen zijn wij eveneens aan het werven. Met de software kunnen wij voor hen ook de salarisverwerking met de HRM module van Qustify voordelig regelen.

Onze mede-initiatiefnemers zijn alle ondernemers die vaker innovatieve oplossingen in de zorg hebben aangedragen.  Met een overhead van 7% (inclusief indirect personeel!) en lagere kostprijzen kunnen wij goed omgaan met de hervorming van de langdurige zorg’”, aldus mede-initiatiefnemer Harry Woldendorp, harrywoldendorp@zusterindebuurt.nl,  06-54627251.

Drs. Harry WoldendorpMede-initiatiefnemer ZusterindebuurtDownload Casestory
IJsbrand Bedee

BESTEWERK

“Met Bestewerk hebben wij een voor Nederland uniek concept rondom werk. Al ruim een jaar waren wij al bezig met een bedrijf uit Spanje om onze opzet te realiseren. Via een zakenrelatie van mij kwam ik in contact met Qustify. Het plezierige contact, ter zake deskundige consultants en een fractie van de prijs voor de inrichting ten opzichte van de Spanjaarden maakte voor ons het besluit makkelijk. En afspraak is bij Qustify afspraak.

In samenwerking met de consultants van Qustify werd de blauwdruk van ons platform beschreven. En gezien de ervaringen met de Spaanse leverancier vond ik een levertijd van enkele maanden ongeloofwaardig. Maar na 6 weken waren wij operationeel! Dagelijks schrijven er nu tientallen mensen zich in. Ook ondersteunt Qustify ons met presentaties en demonstraties. Jammer dat ik al tonnen kwijt was aan een bedrijf in Spanje. Qustify biedt niet alleen veel meer dan dat, achteraf had ik dit geld Qustify meer gegund!’ Aldus directeur IJsbrand Bedee, ij.bedee@bestewerk.nl

IJsbrand BedeeDirecteurDownload Casestory
Jelle Hondema

BOUW IN BEDRIJF

“Al 30 jaar ben ik actief geweest als voormalig eigenaar van een groot detacheringsbureau in de techniek. Inmiddels ondersteun ik organisaties in de start-up en ontwikkel nieuwe creatieve initiatieven. Mijn oude vak in de techniek liet mij niet los. Destijds vond ik al dat het uitlenen van personeel sneller en beter kan met een minimum aan administratieve tijd en kosten. Een concept op basis van internet had ik daarvoor al ontworpen.

Tijdens een overleg met een organisatie kwam Qustify ter sprake. Tijdens de presentatie van dit platform zag ik dat zij gebouwd hadden wat ik destijds al bedacht had, alleen met nog veel meer opties en slimme oplossingen.

Qustify mensen zijn prettig om mee samen te werken. Wij hebben hen de opdracht gegeven Qustify voor Bouwinbedrijf te leveren. En met succes! Binnen enkele maanden operationeel.”,  aldus Jelle Hondema, Directeur Bouwinbedrijf j.hondema@bouwinbedrijf.nl

Jelle HondemaDirecteurDownload Casestory
Marijke Helderman

CAREYN HZ

“Careyn HZ heeft vanaf 22 april 2013 een gedeelte in de gemeente Rotterdam toegewezen gekregen om daar de huishoudelijke zorg te verzorgen. Het gaat hier om de gemeenten Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland waarin ongeveer 650 cliënten en 130 medewerkers actief zijn.

De gemeente Rotterdam is direct in deze gemeente gestart met een nieuw beleid voor de huishoudelijke zorg. Centraal staat daarin om de cliënten zelfredzamer te maken, waardoor de kosten voor de Wmo naar beneden kunnen met vernieuwde uitgangspunten.

 De vernieuwde uitgangspunten vroegen ook een ander soort inrichting van het proces en ondersteuning ICT. Het bleek dat het nieuwe proces niet door de huidige systemen binnen Careyn ondersteund kon worden en zeker niet op een zo’n korte termijn (4 weken). Qustify kon wel garanderen dat de benodigde software operationeel zou zijn twee weken voor 22 april 2013.” Aldus Marijke Helderman, directeur Careyn HZ

Marijke HeldermanDirecteurDownload Casestory
Sasja Wiegersma

FLEXBUREAU

SAMENVATTING
 In 7 maanden volledig geïmplementeerd inclusief cultuuromslag
 Besparing van 66% (€ 336.218) door toepassing nieuwe werkwijze i.c.m. Qustify ten opzichte van oude werkwijze
 Hogere urenproductie (gem. 30% per maand) met 3 FTE in backoffice minder
 Hoger oplospercentage (2012: 50%-65%, 2013: 90%-95%)
 Medewerkers geven het cijfer 9 op de vraag “De overgang naar Qustify online werkomgeving is een positieve verandering voor de organisatie”
 Betere controle op een meer gestroomlijnd proces

De gekozen oplossing werd niet geaccepteerd door de directie ICT van ViVa Zorggroep omdat Qustify niet op een eerdere lijst stond van te hanteren softwaresystemen binnen de ViVa organisatie. Inmiddels ben ik gaan werken bij Qustify (Netherlands) B.V., Sasja Wiegersma, directeur Qustify (Netherlands) B.V.

Sasja WiegersmaVoormalig Algemeen Manager SensiaDownload casestory