Overheid

Door steeds verder doorgevoerde bezuinigingen en wijzigingen van de Rijksoverheid kampen gemeenten steeds meer met reorganisaties. Diensten die groter worden of ontstaan en afdelingen die kleiner worden of verdwijnen. Per gemeente of in samenwerking met andere gemeenten.

Binnen deze gemeenten bestaat een groeiende behoefte voor het oplossen van het zogenaamde mobiliteitsvraagstuk. Toegespitst op een optimale bezetting tussen eenheden en afdelingen in organisaties om zo een grotere flexibiliteit van inzet en daarmee gepaard gaande grotere effectiviteit te bereiken van de inzet van medewerkers. Qustify biedt hier de juiste oplossing.

Financiële afspraken over het verrekenen van de ingezette resources worden in Qustify vastgelegd. Dit kan individueel per eenheid of afdeling of centraal op basis van onderlinge afspraken en verrekenprijzen worden vastgesteld. Daarnaast kunnen (uur)prijzen worden vastgelegd op basis van tarieven of verrekenprijzen. Deze verrekenprijzen kunnen bijvoorbeeld worden vastgelegd als bruto-uurloon met variabele opslagen.

De werkbriefjes worden online gegenereerd en eventueel aangepast door de medewerker en online verstuurd naar de eenheid of afdeling die er een akkoord op moet geven.

Qustify werkt met consultants die ruim 15 jaar ervaring hebben binnen de overheid.

Consultants met ervaring binnen de gemeenten, provincies en centrale overheid.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Qustify binnen de overheid?

Bel ons voor een vrijblijvend gesprek met een consultant overheid op 024 – 352 98 95 of vul dit  contactformulier in.