Verzorging en Verpleging

In Nederland wordt het grootste gedeelte van de zorg rond verpleging, verzorging en begeleiding gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Qustify ondersteunt volledig automatisch, via het Vecozo Schakel Punt (VSP) het volledige berichtenverkeer van de Awbz-brede Zorg Registratie (AZR). Indicaties en zorgtoewijzingen die in Qustify automatisch ingelezen worden, kunnen ook direct automatisch omgezet worden in zorgdossiers voor de cliënten en de planning.

De planner wordt volledig ondersteund door Qustify. Afhankelijk van de keuze van de zorginstelling kan de planning volledig door planners worden uitgevoerd, semi-automatisch doordat Qustify de planner al aangeeft welke medewerkers geschikt zijn om in te zetten of volledig automatisch. Wordt er gebruik gemaakt van Portalen en Apps, dan kan de planning ook volledig uitgevoerd worden door de zorgteams zelf.
Welke keuze een organisatie ook maakt, de planning maakt gebruik van het volledig geïntegreerde HRM systeem waarin werknemers met uiteenlopende contractsoorten, oproepkrachten, ZZP’ers, uitzendkrachten, onderaannemers, vrijwilligers en WWB’ers (Wet Werk en Bijstand) integraal zijn opgenomen. Qustify ondersteunt zowel een structurele als een incidentele planning middels rooster of de intelligente Qustify matching technologie.

Software ontwikkeld door zorg en welzijn professionals

Qustify blijft exact op de hoogte rondom alles wat met zorg en welzijn te maken heeft. Daarnaast werkt Qustify met consultants die ruim 15 jaar ervaring hebben in AWBZ en WMO instellingen. Met hun kennis en ervaring werken ruim 10.000 zorgprofessionals dagelijks met Qustify.

Wilt u weten hoe Qustify verzorging en verpleging efficiënter kan organiseren?

Bel ons voor een vrijblijvend gesprek met een consultant zorg en welzijn op 024 – 352 98 95 of vul dit contactformulier in.