Verzorging en verpleging

In Nederland wordt het grootste gedeelte van de zorg rond verpleging, verzorging en begeleiding gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Huishoudelijke Zorg

Huishoudelijk Zorg wordt tot nu toe nog hoofdzakelijk gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het landelijke budget zal vanaf 1 januari 2015 verlagen met 40%.

Kraamzorg

Qustify biedt Kraamzorginstellingen de unieke kans online te communiceren met Kraamvrouwen online. De Intake kan online, vragen door Kraamvrouwen kunnen online worden gesteld en Kraamvrouwen worden online

Seniorenbegeleiding

Senioren hebben steeds meer de behoefte zelf hun zorg te regelen. Vanuit uw website en portalen communiceert u direct met Senioren. U voorziet hen van alle informatie en zij kunnen hulp direct online aangeven.

Aangepast wonen

Mobiliteit van minder validen is vaak onmogelijk. Woningaanpassingen zijn gefinancierd door de Gemeente en het vinden van een woning met de vereiste aanpassingen zijn moeilijk te vinden. Ook de aanvraag

Kinderdagverblijven

Door sterk doorgevoerde bezuinigingen in de Kinderdagverblijven bestaat de noodzaak efficiënter te werken door rendabel te blijven. Daarnaast bestaat de noodzaak meer flexibiliteit te organiseren in

Bent u geïnteresseerd in Qustify en wilt u graag weten wat Qustify voor uw organisatie kan betekenen?